Firma 3M wypuściła na rynek pakiet oprogramowania marketingowego pod nazwą M.O.V.I.E. (Measurement Of Vehicle Image Effectiveness). Porównuje on efektywność różnych metod reklamy i dostarcza szeroką gamę statystyk do analiz kampanii reklamowych.

Dzięki M.O.V.I.E. sprawdzono, że 30 pojazdów jeżdżących średnio 10 godzin dziennie, przez 250 dni w roku po terenie Wielkiej Brytanii, głównie po autostradach, dało okazję dostrzeżenia reklamy około 8 milionów razy.

Spośród tego:
22% stanowiły osoby w wieku 30-39 lat
15% to osoby zajmujące wyższe stanowiska w biznesie
38% to osoby, które zauważyły reklamę w drodze do lub z pracy

Obliczono także, że przy cenie 500 funtów za grafikę samochodową, koszt kampanii reklamowej na 1000 osób oglądających wynosi 0,06 funta, natomiast kampanii reklamowej w telewizji 4,70 funta, w magazynach ilustrowanych 5 funtów, na megaplakatach 6,17, a w prasie ogólnokrajowej 12 funtów.

Skorzystaj z bezpłatnej powierzchni reklamowej na samochodzie Twojej firmy.

Twoja reklama jest wszędzie tam, gdzie jest Twój samochód.

W czasie jednego dnia o Twojej firmie mogą dowiedzieć się setki osób w różnych rejonach miasta lub Polski.

Powrót do menu