W przypadku grafiki pojazdowej udzielane są unikalne w branży kompleksowe gwarancje MCS (System Koordynowanych Wyrobów), które - obejmując gotowy produkt finalny, a nie tylko komponenty użyte do jego wykonania - stanowią maksymalne zabezpieczenie interesów zamawiającego.

Taka polityka gwarancyjna - prowadzona wyłącznie przez 3M, który jest jedynym dostawcą systemów a nie tylko komponentów - możliwa jest dzięki starannemu dopasowaniu wszystkich składników grafiki, zarówno pod względem właściwości fizycznych, jak i chemicznych.

Powrót do menu